Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Kanalizace a ČOV Hudlice - vícepráce 1

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Hudlice - vícepráce 1, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Hudlice
ID na profilu zadavatele:
P15V20150417 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
17.4.2015 20:50
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
23.2.2015 12:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Pavel Hubený  

Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb dle smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2014. Předmět díla je vymezen položkami a rozsahem prací, které jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 1 ze dne 5. 1. 2015 včetně zápisu ve SD a podkladů PD.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Dodatek VP č. 1 a Písemná zpráva zadavatele Jiný 17.4.2015 21:19:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

2 399 867,00 Kč (bez DPH) / 2 903 839,00 Kč(s DPH) 6.2.2017 19:03:03 Pavel Hubený