Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Rekonstrukce místních komunikací Lišov

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Rekonstrukce místních komunikací Lišov, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P15V20150001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
12.3.2015 9:56
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
20.4.2015 10:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
12.3.2015
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem projektu je rekonstrukce místních komunikací ve městě Lišov. Předmět plnění je přesně vymezen v projektových dokumentacích. Realizace zakázky bude provedena dle PD: Modernizace Kostelní ulice, Rekonstrukce parkoviště u hřbitova, Lišov Ulice Farská v Lišově 1. etapa Ulice Farská v Lišově 2. etapa zpracované společností AP2 projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice, zodpovědný projektant Ing. Stanislav Nováček. Předpokládaná hodnota zakázky: 9 927 725,00 Kč bez DPH.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Seznam subdodavatelů - parkoviště u hřbitova Seznam subdodavatelů dodavatele VZ dle § 147a/1, písm. c) ZVZ 15.4.2016 7:33:00 Detaily
Prohlášení o subdodavatelích - komunikace Farská Seznam subdodavatelů dodavatele VZ dle § 147a/1, písm. c) ZVZ 13.4.2016 13:54:00 Detaily
Prohlášení o subdodavatelích - komunikace Kostelní Seznam subdodavatelů dodavatele VZ dle § 147a/1, písm. c) ZVZ 13.4.2016 13:53:00 Detaily
Dodatek č. 2 SoD - Rekonstrukce parkoviště u hřbitova, Lišov Jiný 30.11.2015 13:18:00 Detaily
Dodatek č. 1 SoD - Rekonstrukce parkoviště u hřbitova, Lišov Jiný 1.10.2015 20:00:00 Detaily
Dodatek č. 1 SoD - Ulice Farská 1. a 2. etapa, Lišov Jiný 30.9.2015 15:42:00 Detaily
Dodatek č. 1 SoD - Modernizace Kostelní ulice, Lišov Jiný 30.9.2015 15:39:00 Detaily
Smlouva o dílo - ulice Farská I. a II. etapa Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 12.5.2015 10:49:00 Detaily
Smlouva o dílo - Modernizace Kostelní ulice Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 12.5.2015 10:46:00 Detaily
Smlouva o dílo - Rekonstrukce parkoviště u hřbitova, Lišov Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 12.5.2015 10:22:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 12.5.2015 9:51:00 Detaily
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Farská ul. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81/4 ZVZ v ZPR 21.4.2015 15:17:00 Detaily
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - parkoviště u hřbitova Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81/4 ZVZ v ZPR 21.4.2015 15:17:00 Detaily
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Kostelní ul. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81/4 ZVZ v ZPR 21.4.2015 15:15:00 Detaily
dodatečné informace č.5 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 31.3.2015 16:17:00 Detaily
Dodatečné informace č.5 - přílohy Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 31.3.2015 15:54:00 Detaily
dodatečné informace č.4 - přílohy Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 26.3.2015 14:32:00 Detaily
dodatečné informace č.4 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 26.3.2015 14:31:00 Detaily
Dodatečná informace č. 3 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 25.3.2015 13:04:00 Detaily
Dodatečná informace č.2 - přílohy Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 24.3.2015 13:48:00 Detaily
Dodatečná informace č.2 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 24.3.2015 13:47:00 Detaily
Dodatečné informace č.1 k zadávací dokumentaci - PŘÍLOHY Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 20.3.2015 7:08:00 Detaily
Dodatečné informace č.1 k zadávací dokumentaci - PŘÍLOHY Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 19.3.2015 14:53:00 Detaily
Dodatečné informace č.1 k zadávací dokumentaci Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 19.3.2015 14:52:00 Detaily
Příloha č. C7 - Prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona o VZ Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 13.3.2015 10:59:00 Detaily
Příloha č. C7 - Prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona o VZ Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 12.3.2015 10:27:00 Detaily
Příloha č. C6 - Prohlášení o subdodavatelích Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 12.3.2015 10:26:00 Detaily
Příloha č. C5 - Smlouva o dílo - Parkoviště u hřbitova Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 12.3.2015 10:25:00 Detaily
Příloha č. C5 - Smlouva o dílo - ul. Farská Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 12.3.2015 10:25:00 Detaily
Příloha č. C5 - Smlouva o dílo - ul. Kostelní Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 12.3.2015 10:24:00 Detaily
Příloha č. C4 - Čestné prohlášení - kvalifikace Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 12.3.2015 10:22:00 Detaily
Příloha č. C3 - Projektová dokumentace - Farská ul. 1. a 2. etapa Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 12.3.2015 10:19:00 Detaily
Příloha č. C3 - Projektová dokumentace - Parkoviště u hřbitova Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 12.3.2015 10:18:00 Detaily
Příloha č. C3 - Projektová dokumentace - Kostelní ul. Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 12.3.2015 10:08:00 Detaily
Příloha č. C2 - Výkazy výměr, soupisy prací Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 12.3.2015 10:07:00 Detaily
Příloha č. C1 - Krycí listy Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 12.3.2015 10:04:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 12.3.2015 10:04:00 Detaily
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace Písemná výzva v ZPR dle § 38/2 ZVZ 12.3.2015 10:02:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 6.2.2017 19:03:03 Jiří Švec