Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

MŠ Hudlice - Rozšíření kapacity

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce MŠ Hudlice - Rozšíření kapacity, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Hudlice
ID na profilu zadavatele:
P15V20140411 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
15.1.2015 13:58
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
4.11.2014 17:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Pavel Hubený  

a) stavební práce b) vypracování Dokumentace pro provádění stavby dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. c) oceněný položkový výkaz výměr

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva o dílo Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 30.1.2015 13:24:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

5 746 000,00 Kč (bez DPH) / 6 952 660,00 Kč(s DPH) 6.2.2017 19:03:02 Pavel Hubený