Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Rekonstrukce komunikací ve městě Mirotice

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Rekonstrukce komunikací ve městě Mirotice, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Mirotice
ID na profilu zadavatele:
P14V31003046 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
13.10.2014 22:44
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
3.11.2014 10:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
13.10.2014
Stav řízení
Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Identifikace osoby
Mgr. Milan Brunclík  

Předmětem plnění veřejné zakázky je zlepšení dopravní infrastruktury města Mirotice - v jeho místních částech Lučkovice a Radobytce. V realizace zakázky dojde k: 1/ rekonstrukci místní komunikace od rychlostní silnice R4 do osady Obora u Radobytec (k. ú. Radobytce) a rekonstrukci místních komunikací v jejím intravilánu v celkové délce 1 450 m, 2/ vzniku místních komunikací1 rekonstrukcí účelových komunikací od místní části Lučkovice do osady Komárov v celkové délce 1 543 m. Bližší specifikace viz. přiložená projektová dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. 230/2012, §1, odst.3 SO 1 - Modernizace MK v obci Radobytce - zpracováno - Ing. Jiří Korbel Nihošovice - Dokumentace pro provádění stavby 06/2014 SO 2 - Účelová komunikace Lučkovice - Komárov - zpracováno - Ing. Petr Tolar, Písek - z 06/2014

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Skutečne uhrazená cena_subdodovatele Výši skutečně uhrazené ceny za plnění VZ dle § 147a/1, písm. b) ZVZ 23.7.2015 14:06:00 Detaily
Dodatek smlouvy o dílo č.2 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 17.5.2015 20:47:00 Detaily
Dodatek smlouvy o dilo č.2 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 11.4.2015 1:00:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 11.4.2015 0:59:00 Detaily
Smlouva o dílo Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 19.12.2014 21:45:00 Detaily
Oznámeni o vyberu nejvhodnejsi nabídky Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81/4 ZVZ v ZPR 8.11.2014 17:44:00 Detaily
Dodatečná informace č.1 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 27.10.2014 23:56:00 Detaily
Výzva a textová část zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 13.10.2014 23:01:00 Detaily
Příloha č. 7 - Seznam subdodavatelu ZD Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 13.10.2014 22:53:00 Detaily
Příloha č. 9 - Projektová dokumentace MK Mirotice Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 13.10.2014 22:53:00 Detaily
Příloha č. 6 - Souhlas se zveřejněním Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 13.10.2014 22:52:00 Detaily
Příloha č.5 - Navrh SOD - ZD Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 13.10.2014 22:52:00 Detaily
Příloha č. 4 - čestné prohlášení Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 13.10.2014 22:51:00 Detaily
Příloha č. 3 - čestné prohlášení - ZD Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 13.10.2014 22:50:00 Detaily
Příloha č.2 - čestné úprohlášení ZD Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 13.10.2014 22:50:00 Detaily
Priloha č.1 ZD - kryci list Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 13.10.2014 22:49:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

6 620 616,77 Kč (bez DPH) / 8 010 946,29 Kč(s DPH) 6.2.2017 19:03:00Mgr. Milan Brunclík