Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Rekonstrukce Perkmistrovského domu na Hornické muzeum Rudolfov - dodatečné stavební práce č. 1

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Rekonstrukce Perkmistrovského domu na Hornické muzeum Rudolfov - dodatečné stavební práce č. 1, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Rudolfov
ID na profilu zadavatele:
P14V22220143 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
VZ499080 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
8.10.2014 22:27
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
8.10.2014 22:27
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Zuzana Vyžrálková Vegešová  

Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ ve věci dodatečných stavebních prací v rámci rekonstrukce Perkmistrovského domu na Hornické muzeum Rudolfov. Původně projektová dokumentace pro provedení rekonstrukce, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky "Rekonstrukce Perkmistrovského domu na Hornické muzeum Rudolfov" realizované otevřeným řízením, počítala se sejmutím stávající střešní krytiny objektu, která je tvořena keramickými taškami různého stáří. Následně měla být tato krytina přeložena zpět na střechu, s tím, že přeložením střešní krytiny a souvisejícími pracemi by došlo k jejímu upevnění a vyspravení. Vyměněna měla být pouze část tašek. Při snímání stávající krytiny bylo ale zjištěno, že tato je oproti předpokladům v natolik nevyhovujícím technickém stavu, že je nutné střešní konstrukci pokrýt krytinou novou.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva na plnění zakázky (dodatek č. 1 ke smlouvě původní VZ) Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 8.10.2014 22:56:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 8.10.2014 22:53:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

307 663,70 Kč (bez DPH) / 372 636,08 Kč(s DPH) 6.2.2017 19:03:00 Zuzana Vyžrálková Vegešová