Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Technický dozor investora Kanalizace a ČOV - Hudlice

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Technický dozor investora Kanalizace a ČOV - Hudlice, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Hudlice
ID na profilu zadavatele:
P14V19092014 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
služby
Datum uveřejnění:
19.9.2014 13:35
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
1.7.2014 8:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Pavel Hubený  

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby na činnosti technického dozoru investora v rozsahu a v podrobnostech Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA. Technický dozor investora zahrnuje všechny potřebné činnosti, které si uchazeč je povinen zajistit k řádnému provedení předmětu veřejné zakázky na základě projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované společností PIK VÍTEK, Projektová a inženýrská kancelář, IČ: 47000465, hlavní projektant Ing. Josef Vítek, projektem předaným zhotoviteli objednatelem (1 paré). Klasifikace předmětu zakázky (CPV): 71315400-3 Stavební dozor.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Dodatek ke smlouvě Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 4.11.2016 12:26:00 Detaily
Smlouva o dílo Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 19.9.2014 13:52:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

1 660 000,00 Kč (bez DPH) / 2 008 600,00 Kč(s DPH) 6.2.2017 19:03:00 Pavel Hubený