Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Kanalizace a ČOV Hudlice

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Hudlice, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Hudlice
ID na profilu zadavatele:
P14V28052014 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
374979 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Otevřené řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
28.5.2014 10:41
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
8.7.2014 10:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
28.5.2014
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Pavel Hubený  

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle výkazů výměr a projektové dokumentace pro provádění stavby “Kanalizace a ČOV Hudlice“. Stavba oddílné splaškové kanalizace, odvádějící odpadní vody na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 1500 EO s aerobní stabilizaci kalu bude sloužit k odpovídající likvidaci splaškových odpadních vod z jednotlivých napojených nemovitostí v obci Hudlice. Vyčištěná voda bude odváděna do Libotického potoka. Provoz ČOV bude zajišťován obsluhou v rozsahu denní pochůzky. ČOV - Jedná se o jednopodlažní objekt s nádržemi pod úrovní terénu. Strop nádrží je tvořen stropní železobetonovou deskou, zastřešení nadzemní části je sedlovou střechou s pálenou krytinou v barvě červené na dřevěném krovu (viz stavební část). Konstrukčně se jedná o stěnodeskový systém. Suterénní prostory jsou železobetonové monolitické, nadzemní pak tvoří zděné stěny a dřevěný krov. Založení je plošné na základové desce. CPV kódy: Stavební práce na výstavbě kanalizace 45232400-6 Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod 45232420-2

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Dodatek ke Smlouvě Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 8.11.2016 15:15:00 Detaily
Dodatek ke Smlouvě II Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 8.11.2016 15:15:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 11.9.2014 8:45:00 Detaily
Smlouva o dílo Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 10.9.2014 16:29:00 Detaily
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81/4 ZVZ v ZPR 1.8.2014 13:04:00 Detaily
Informace o námitce Jiný 1.7.2014 14:18:00 Detaily
Zadávací dokumentace aktualizovaná k 26.6.2014 Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 26.6.2014 20:55:00 Detaily
Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 26.6.2014 20:54:00 Detaily
Dodatečné informace č.3 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 20.6.2014 14:51:00 Detaily
Dodatečné informace č.2 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 17.6.2014 10:24:00 Detaily
Dodatečné informace - dotazy Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 11.6.2014 14:27:00 Detaily
Odůvodnění zakázky Odůvodnění VZ dle § 156/1 ZVZ 29.5.2014 11:07:00 Detaily
0 - Celkový seznam příloh Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 14:01:00 Detaily
D.2.1 - TZ Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:59:00 Detaily
D.2.7.01 - Technická zpráva Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:59:00 Detaily
D.1.1.7.1 TZ Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:58:00 Detaily
D.1.1.8.01 - Technická zpráva Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:58:00 Detaily
D.1.2.01 Technická zpráva Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:58:00 Detaily
D.1.1.5.1 TZ Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:57:00 Detaily
D.1.1.3.1 TZ Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:56:00 Detaily
D.1.1.4.1 TZ Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:56:00 Detaily
D.1.1.6.1 TZ Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:56:00 Detaily
D.1.1.2.4.4.01 - TZ Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:55:00 Detaily
D.1.1.3.1 TZ Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:55:00 Detaily
D.1.1.2.3 PBRS Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:54:00 Detaily
D.1.1.2.4.1 TZ Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:54:00 Detaily
D.1.1.2.2.06 TZ_00 Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:53:00 Detaily
D.1.1.2.2.07 ST_00 Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:53:00 Detaily
D.1.1.2.1.-TZ Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:52:00 Detaily
D.1.1.2.2.01_ZSJ_TZ Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:51:00 Detaily
D.1.1.1.1 Technická zpráva Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:47:00 Detaily
B - Souhrnná technická zpráva Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:46:00 Detaily
A - Průvodní zpráva Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:45:00 Detaily
Návrh smlouvy o dílo Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:44:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 28.5.2014 13:40:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

74 952 000,00 Kč (bez DPH) / 90 691 920,00 Kč(s DPH) 6.2.2017 19:02:58 Pavel Hubený