Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Úprava povrchu v ulici Žižkova - 3. etapa, Lišov

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Úprava povrchu v ulici Žižkova - 3. etapa, Lišov, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P12V01082012 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
22.8.2012 17:10
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
7.9.2012 9:00
 
Stav řízení
Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy komunikací a chodníků v ulici Žižkova, Lišov. Rozsah díla je vymezen výkazem výměr, projektovou dokumentací a podmínkami zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je dále zpracování dokumentace skutečného provedení díla, vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, geometrického zaměření provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, geometrického plánu, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

2 334 230,00 Kč (bez DPH) / 2 801 185,00 Kč(s DPH) 6.2.2017 18:54:13 Jiří Švec