Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

„REKONSTRUKCE A ZPEVNĚNÍ CYKLOSTEZEK MIKROREGIONU NOVÝ DVŮR – SO 08 SVATOBOŘICE-MISTŘÍN - MILOTICE“

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce „REKONSTRUKCE A ZPEVNĚNÍ CYKLOSTEZEK MIKROREGIONU NOVÝ DVŮR – SO 08 SVATOBOŘICE-MISTŘÍN - MILOTICE“, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Svatobořice-Mistřín
ID na profilu zadavatele:
P13V00000005 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
17.9.2013 23:59
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
3.10.2013 13:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
17.9.2013
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Květoslava Změlíková  

Předmětem veřejné zakázky je stavba cyklostezky. Stavba je tvořena jedním stavebním objektem „SO 08 Cyklostezka Svatobořice-Mistřín – Milotice“. Nově navržená úprava komunikace sestává ze živičné úpravy včetně podkladních vrstev. Po ukončení pokládky všech konstrukčních vrstev bude zřízena oboustranně nezpevněná krajnice. Cyklostezka bude napojena z jedné strany na již vybudovaný úsek cyklostezky (SO 05) nacházející se na k.ú. Milotice a na druhé straně navazuje na stávající zpevněnou (asfaltovou) cestu u areálu bývalého zemědělského družstva. Komunikace se nachází v nezastavěném území obce. Je navržena živičná úprava s dostatečnou únosností a s minimálními nároky na správu a údržbu. Délka navržené cyklostezky je 1.009.70 km. Zastavěná plocha je 3029,10m2. Žádné napojení na inženýrské sítě navrhováno není. Stávající inženýrské sítě (podzemní ani nadzemní) se v místě stavby nenacházejí.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva o dílo S15-034-0021 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 6.6.2014 9:52:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 6.2.2017 18:57:56 Květoslava Změlíková