Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Bezpečný přechod pro chodce přes S I/34 U Hirního, k.ú.Lišov a Stavební úpravy povrchu stáv.chodníku v úseku ul.Žižkova - ul.Benátky ve městě Lišov

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Bezpečný přechod pro chodce přes S I/34 U Hirního, k.ú.Lišov a Stavební úpravy povrchu stáv.chodníku v úseku ul.Žižkova - ul.Benátky ve městě Lišov, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P13V08262013 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
368795 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
26.8.2013 14:53
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
11.9.2013 9:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Zhotovení bezpečného přechodu pro chodce přes silnici S I/34 v místě lokality blízko ulice U Horního a ulice Farská (šířka přechodu 4,00 m; dopravní ostrůvek šířky 2,00 m se zachováním oboustranného jízdního pásu šířky 3,5 m mezi obrubami). Dále je předmětem plnění úprava povrchu chodníků v úseku ul. Žižkova a ul. Benátky (zámková dlažba, plocha úprav chodníků 1 231 m2; plocha úprav vjezdů 606 m2; plocha úprav asfaltových ploch 46 m2) a výměna stávajících sloupů veřejného osvětlení a kabelu veřejného osvětlení. Předpokládaná cena: 5,04 mil. bez DPH

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Dodatek č.1 k SoD Jiný 16.1.2014 13:51:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

3 387 845,14 Kč (bez DPH) / 4 099 292,50 Kč(s DPH) 6.2.2017 18:57:44 Jiří Švec