Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Rekonstrukce Perkmistrovského domu na Hornické muzeum Rudolfov“

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Rekonstrukce Perkmistrovského domu na Hornické muzeum Rudolfov“, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Rudolfov
ID na profilu zadavatele:
P13V13082013 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
355527 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Otevřené řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
13.8.2013 9:15
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
12.9.2013 10:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Zuzana Vyžrálková Vegešová  

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy a přístavba objektu Perkmistrovského domu v Rudolfově. V rámci stavebních úprav a přístavby objektu bude nutné provést nejnutnější bourací práce jako přípravu pro realizaci nových konstrukcí. Stavební práce vedou zejména k odstranění statických poruch, sanaci stropů, obvodového zdiva, instalaci nové podlahové krytiny, ošetření a doplnění krovu, vnějšímu zateplení nehistorické části objektu, úpravám fasád a kompletní výměně výplní otvorů. Součástí stavebních úprav jsou zdravotně technické instalace, plynovod, ústřední topení, elektrotechnika, slaboproud, vzduchotechnika a dodávka a instalace nového výtahu.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 8.10.2014 22:18:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

10 117 233,53 Kč (bez DPH) / 12 241 852,60 Kč(s DPH) 6.2.2017 18:57:37 Zuzana Vyžrálková Vegešová