Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Mateřská škola Mirotice - zateplení

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Mateřská škola Mirotice - zateplení, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Mirotice
ID na profilu zadavatele:
P13V00000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
27.5.2013 9:42
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
11.6.2013 9:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
27.5.2013
Stav řízení
Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Identifikace osoby
Mgr. Milan Brunclík  

Předmětem stavebních úprav je obvodový plášť objektu mateřské školy. Objekt Mateřské školy v Miroticích byl realizován v 70-tých letech minulého století. Objekt školky tvoří dva jednopodlažní pavilony a jeden dvoupodlažní pavilon, které jsou propojeny spojovací chodbou. Pavilony jsou nepodsklepené. Konstrukčně je objekt školky řešený jako železobetonový monolitický stěnový systém do ztraceného bednění z desek Velox. Tloušťka obvodových stěn je 270 mm. Zastřešení plochou dvouplášťovou střechou tvořenou železobetonovými panely se zateplením čedičovou vatou a křemelinovými deskami uloženými na vyzdívané spádové klíny. Původní krytina je živičná. Fasádní omítky i okenní výplně se v současné době nacházejí ve špatném stavu. Konstrukční řešení oken je zastaralé, okenní křídla netěsní a v místě parapetu jsou napadena hnilobou. Provedením nového fasádního pláště včetně zateplení a výměny oken dojde k výraznému zlepšení zejména tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště objektu a okenních výplní a tím I k značným úsporám energie potřebných pro vytápění objektu. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou následující stavební objekty: SO 01 Zateplení obvodových stěn a střechy SO 02 Výměna výplní

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

4 931 015,00 Kč (bez DPH) / 5 966 528,00 Kč(s DPH) 17.2.2017 14:11:51Mgr. Milan Brunclík