Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Výstavba chodníků vč. sítí v části Čechovy ulice a v ulicích Mjr. Černého a Polní

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Výstavba chodníků vč. sítí v části Čechovy ulice a v ulicích Mjr. Černého a Polní, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P13V05212013 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
363866 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
21.5.2013 10:01
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
6.6.2013 9:00
 
Stav řízení
Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy komunikací a chodníků v části ulice Čechova a v ulicích mjr. Černého a Polní, Lišov. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby a soupisem prací a dodávek a soupisem vedlejších a ostatních nákladů. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací s výkazem výměr a v soupisu vedlejších a ostatních nákladů. Předmětem realizace díla je výstavba chodníků vč. sítí pouze v části ulice Čechova a v ulicích mjr. Černého a Polní, Lišov. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 5 500 000,-- Kč bez DPH. Kontaktní osoba: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice – Kristýna Soukupová, tel. 387 330 460, e-mail: soukupova@stav-poradna.cz Prohlídka místa plnění: nebude organizována – staveniště je volně přístupné.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Dodatek č. 1 SoD Jiný 3.12.2013 14:54:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

3 538 102,32 Kč (bez DPH) / 4 281 103,81 Kč(s DPH) 6.2.2017 18:56:36 Jiří Švec