Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Výstavba chodníků vč. sítí v části Čechovy ulice a v ulicích Mjr. Černého a Polní

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Výstavba chodníků vč. sítí v části Čechovy ulice a v ulicích Mjr. Černého a Polní, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P13V05212013 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
363866 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
21.5.2013 10:01
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
6.6.2013 9:00
 
Stav řízení
Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy komunikací a chodníků v části ulice Čechova a v ulicích mjr. Černého a Polní, Lišov. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby a soupisem prací a dodávek a soupisem vedlejších a ostatních nákladů. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací s výkazem výměr a v soupisu vedlejších a ostatních nákladů. Předmětem realizace díla je výstavba chodníků vč. sítí pouze v části ulice Čechova a v ulicích mjr. Černého a Polní, Lišov. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 5 500 000,-- Kč bez DPH. Kontaktní osoba: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice – Kristýna Soukupová, tel. 387 330 460, e-mail: soukupova@stav-poradna.cz Prohlídka místa plnění: nebude organizována – staveniště je volně přístupné.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

3 538 102,32 Kč (bez DPH) / 4 281 103,81 Kč(s DPH) 6.2.2017 18:56:36 Jiří Švec