Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy – obec Řehlovice

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy – obec Řehlovice, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Řehlovice
ID na profilu zadavatele:
P13V29042013 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
365031 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
29.4.2013 23:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
16.5.2013 10:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
29.4.2013
Stav řízení
Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Identifikace osoby
Josef Macháček  

Předmětem veřejné zakázky v I. části je kompletní výměna výplní otvorů v celém obvodovém plášti budovy, včetně všech souvisejících stavebních prací. Předmětem II. části zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění nového zdroje tepla (tepelné čerpadlo typu vzduch/voda), který nahradí původní zdroj tepla (elektrokotle) vč. úprav na otopné soustavě a instalace termoregulačních ventilů.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Skutečně uhrazená cena - 2014, I. část Výši skutečně uhrazené ceny za plnění VZ dle § 147a/1, písm. b) ZVZ 9.6.2015 10:22:00 Detaily
rozhodnutí o výběru dodavatele II. část Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81/4 ZVZ v ZPR 4.3.2014 0:53:00 Detaily
rozhodnutí o zrušení II. část Jiný 4.3.2014 0:51:00 Detaily
rozhodnutí o vyloučení Rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle § 60/2 nebo § 76/6 ZVZ v ZPR 4.3.2014 0:50:00 Detaily
rozhodnutí o vyloučení Rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle § 60/2 nebo § 76/6 ZVZ v ZPR 4.3.2014 0:48:00 Detaily
rozhodnutí o vyloučení Rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle § 60/2 nebo § 76/6 ZVZ v ZPR 4.3.2014 0:46:00 Detaily
rozhodnutí o vyloučení Rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle § 60/2 nebo § 76/6 ZVZ v ZPR 4.3.2014 0:44:00 Detaily
Dodatečná informace Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 4.3.2014 0:43:00 Detaily
Dodatečná informace Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 4.3.2014 0:40:00 Detaily
Smlouva o dílo + přílohy Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 23.9.2013 14:05:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 28.8.2013 12:07:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

3 270 084,00 Kč (bez DPH) / 3 956 802,00 Kč(s DPH) 25.9.2018 8:49:32Josef Macháček