Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Nákup strojního vybavení

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Nákup strojního vybavení, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
JAN HLAVÁČEK
ID na profilu zadavatele:
P19V00000002 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Otevřené řízení
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
9.7.2019 23:27
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
29.7.2019 14:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
9.7.2019
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
 

Nákup strojního vybavení

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Plná moc Jiný dokument 9.7.2019 23:31:00 Detaily
Zadávací dokumentace - Příloha 4 - Tabulka technických parametrů Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 9.7.2019 23:31:00 Detaily
Zadávací dokumentace - Příloha 1 - Krycí list nabídky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 9.7.2019 23:30:00 Detaily
Zadávací dokumentace - Příloha 2 - Čestné prohlášení Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 9.7.2019 23:30:00 Detaily
Zadávací dokumentace - Příloha 3 - Kupní smlouva návrh Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 9.7.2019 23:30:00 Detaily
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 9.7.2019 23:29:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 9.7.2019 23:29:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 9.7.2019 23:30:01