Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Oprava chodníku na Náměstí

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Oprava chodníku na Náměstí, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Kamenný Újezd
ID na profilu zadavatele:
P19V00000004 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
2.7.2019 8:16
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
2.8.2019 8:16
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
 

Oprava chodníků výměna zámkové dlažby, zřízení bezbariérových vstupů, odvodnění komunikace, svedení dešťových svodů do návesního rybníčku

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Dodatek č.1 Jiný dokument 2.7.2019 8:24:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

464 869,80 Kč (bez DPH) / 562 492,45 Kč(s DPH) 2.7.2019 8:21:02