Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Restaurování dveří a oken fary v Radkově

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Restaurování dveří a oken fary v Radkově, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Radkov
ID na profilu zadavatele:
P19V12062019 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
24.6.2019 13:31
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
24.7.2019 13:31
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
 

Restaurování dveří a oken fary v Radkově podle projektové dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva o dílo Jiný dokument 24.6.2019 13:37:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

646 522,00 Kč (bez DPH) / 782 291,62 Kč(s DPH) 24.6.2019 13:38:01