Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Protipovodňová opatření pro obec Albrechtice nad Orlicí - LVS

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Protipovodňová opatření pro obec Albrechtice nad Orlicí - LVS, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Albrechtice nad Orlicí
ID na profilu zadavatele:
P19V00000003 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
11.6.2019 20:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
28.6.2019 10:00
 
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
 

Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro obec Albrechtice nad Orlicí. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Stanovisko Odboru výstavby Městského úřadu Týništi nad Orlicí Jiný dokument 11.6.2019 20:00:00 Detaily
Krycí list nabídky Jiný dokument 11.6.2019 20:00:00 Detaily
Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo Jiný dokument 11.6.2019 20:00:00 Detaily
Položkový rozpočet Jiný dokument 11.6.2019 20:00:00 Detaily
Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Jiný dokument 11.6.2019 20:00:00 Detaily
Stanovisko HZS Královéhradeckého kraje Jiný dokument 11.6.2019 20:00:00 Detaily
Stanovisko Povodí Labe Jiný dokument 11.6.2019 20:00:00 Detaily
TECHNICKÁ- STUDIE Jiný dokument 11.6.2019 20:00:00 Detaily
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Jiný dokument 11.6.2019 20:00:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 11.6.2019 20:00:01