Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Hudlice
ID na profilu zadavatele:
P19V20190530 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
30.5.2019 16:37
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
18.6.2019 8:00
 
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
 

Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací, jejichž součástí je projektová činnost dle § 14 odst. 3 písm. c) zákona pro investiční akci – „Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice“ v předpokládaném rozsahu investičních nákladů stavby: 22.765.220,24 Kč bez DPH. Rozsah CPV 45000000-7 Stavební práce 45211100-0 Stavební úpravy domů, 45214200-2 Stavební úpravy školních budov 71320000-7 Technické projektování

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Zadávací dokumentace včetně výzvy Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 30.5.2019 16:39:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 30.5.2019 16:39:02