Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Webové aplikace pro interní elektronické schvalování dokladů a vedení a schvalování docházky

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Webové aplikace pro interní elektronické schvalování dokladů a vedení a schvalování docházky, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
ID na profilu zadavatele:
P19V19000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
služby
Datum uveřejnění:
30.4.2019 14:39
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
23.5.2019 13:00
 
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
 

Předmětem plnění je dodání Webového rozhraní včetně aplikace pro interní elektronické schvalování dokladů, které bude odpovídat legislativním, technickým a funkčním požadavkům zadavatele, včetně poskytnutí služeb spojených s implementací v prostředí Zadavatele a zajištění následné provozní podpory a údržby dle potřeb a požadavků zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Příloha č. 5 - Krycí list nabídky Jiný dokument 30.4.2019 14:57:00 Detaily
Příloha č.4 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace Jiný dokument 30.4.2019 14:56:00 Detaily
Příloha č. 3 - Smlouva o poskytování služeb Smlouva ( podle § 219 zákona) 30.4.2019 14:54:00 Detaily
Příloha č.2 - technická specifikace Jiný dokument 30.4.2019 14:54:00 Detaily
Příloha č. 1 - kalkulace ceny Jiný dokument 30.4.2019 14:53:00 Detaily
Výzva k podání cenové nabídky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 30.4.2019 14:52:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 30.4.2019 14:53:01