Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Rekonstrukce hasičské zbrojnice, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Zákolany
ID na profilu zadavatele:
P19V00000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
24.4.2019 10:29
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
24.5.2019 12:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Projektová dokumentace Jiný dokument 24.4.2019 10:32:00 Detaily
Rozpočet Jiný dokument 24.4.2019 10:32:00 Detaily
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky Jiný dokument 24.4.2019 10:31:00 Detaily
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení Jiný dokument 24.4.2019 10:31:00 Detaily
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 24.4.2019 10:30:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 24.4.2019 10:30:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 24.4.2019 10:30:01