Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Oprava části chodníku v ulici Kmochova, v Městském obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Oprava části chodníku v ulici Kmochova, v Městském obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa
ID na profilu zadavatele:
P19V00000008 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
12.4.2019 11:27
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
6.5.2019 11:27
 
Zahájení zadávacího řízení:
12.4.2019
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
 

Provedení opravy části chodníku na pozemku č. 5777/1 v k.ú. Ústí n.L. spočívající v odstranění stávajícího povrchu chodníku, v opravě podkladních vrstev a v usazení nového povrchu ze zámkové dlažby. Součástí opravy bude i oprava izolace proti vodě a vlhkosti objektu garáže, která se nachází pod částí chodníku.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Snímek z mapy řešeného území Jiný dokument 12.4.2019 11:32:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 12.4.2019 11:31:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 12.4.2019 11:32:01