Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Oprava schodišť v Městském obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Oprava schodišť v Městském obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa
ID na profilu zadavatele:
P19V00000007 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
12.4.2019 11:23
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
6.5.2019 11:23
 
Zahájení zadávacího řízení:
12.4.2019
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
 

Provedení částečných nebo kompletních oprav schodišť v Městském obvodu Ústí nad Labem -Severní Terasa spočívající v opravě podkladních vrstev, výměny stávajícího povrchu za betonové schodišťové prvky (např. BEST CANTO apod.) a výměnu podélných obrubníků. Součástí opravy schodiště je i případná oprava přilehlé podesty.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 12.4.2019 11:27:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 12.4.2019 11:27:02