Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Výstavba chodníku – 2. část, Bolehošť

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Výstavba chodníku – 2. část, Bolehošť, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Bolehošť
ID na profilu zadavatele:
P19V00000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
11.4.2019 10:39
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
25.4.2019 15:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Jakub Šimerda  

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva o dílo - uzavřená - dodatek č. 1 Smlouva ( podle § 219 zákona) 25.6.2019 10:57:00 Detaily
Smlouva o dílo - uzavřená Smlouva ( podle § 219 zákona) 10.5.2019 9:49:00 Detaily
Příloha č. 5 Výkaz výměr Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 11.4.2019 10:52:00 Detaily
Příloha č. 6 Vyjádření stavebního úřadu Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 11.4.2019 10:52:00 Detaily
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 11.4.2019 10:51:00 Detaily
Příloha č. 1 Krycí list Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 11.4.2019 10:50:00 Detaily
Příloha č. 3 Projektová dokumentace a C 4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - etapování Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 11.4.2019 10:50:00 Detaily
Příloha č. 2_Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 11.4.2019 10:49:00 Detaily
Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 11.4.2019 10:47:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

1 087 052,00 Kč (bez DPH) / 1 315 333,00 Kč(s DPH) 10.5.2019 9:48:35Jakub Šimerda