Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

III/37772 Určice - Alojzov

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce III/37772 Určice - Alojzov, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Určice
ID na profilu zadavatele:
P19V10000000 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Užší řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
12.4.2019 8:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
10.5.2019 10:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
11.4.2019
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
Zdeňka Hrdličková  

Jedná o společný postup zadavatelů, na základě smlouvy o společném postupu mezi SSOK a Obcí Určice Stavební úpravy silnice III/37772 v extravilánu mezi obcí Určice a Alojzov v km staničení 0,790 – 2,660 v celkové délce 1 870 m. Jedná se stavební objekt SO 101 projektové dokumentace. ZÚ 0,790 km staničení (u domu č.p. 498 na konci zastavění obce Určice) KÚ 2,660 km staničení (DZ začátek zastavění obce Alojzov) Dále je součástí stavby zřízení zpomalovacího ostrůvku na ZÚ, zrušení mostního objektu, obnova stávajících propustků, obnova odvodnění silničního tělesa, obnova napojení okolních nemovitostí (sjezdů) v nezbytném rozsahu, zřízení VDZ, obnova SDZ, náhradní výsadba. Zřízení obrub a VO zpomalovacího ostrůvku (investor obec Určice). Bližší specifikace předmětu zakázky je definována v projektové dokumentaci s názvem „III/37772 Určice – Alojzov“, stavební objekt SO 101 – SILNICE III/37772 – ÚSEK1, kterou zpracovala firma MSS-projekt, s.r.o. ve stupni DSP+PDPS, datum: 06/2018 Úsek silnice III/37772 (SO 101) je členěn na stavební podobjekty. Podrobné údaje o předmětu zakázky jsou v těchto zadávacích podmínkách (ZP), v návrzích smluv o dílo a obchodních podmínkách (příloha č. 1 a č. 2) a ve výše uvedené projektové dokumentaci, včetně výkazu výměr. Podíly na celkovém rozsahu prací daném PD pro SSOK a pro obec Určice jsou obsahem výkazu výměr a to následovně. - SSOK - SO 1 Vedlejší a ostatní náklady - SO 001 Odstranění mostu ev.č. 37772-1 - SO 101 Silnice III/37772 - úsek 1 - SO 101.1 Zpomalovací ostrůvek - SO 101.2 Propustek v km 1,270 - SO 101.3 Propustek v km 1,696 - SO 101.4. Propustek v km 1,828 - SO 101.5. Propustek v km 2,445 - Obec Určice - SO 101.6. Silniční obruby - SO 401 Osvětlení zpomalovacího ostrůvku

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
PD 1.část Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 12.4.2019 8:00:00 Detaily
PD ČÁST FOTO 1A Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 12.4.2019 8:00:00 Detaily
PD ČÁST FOTO 2 Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 12.4.2019 8:00:00 Detaily
PD část Foto 2a Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 12.4.2019 8:00:00 Detaily
PD část Vývrty Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 12.4.2019 8:00:00 Detaily
PD-část foto 1 Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 12.4.2019 8:00:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 12.4.2019 8:00:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 12.4.2019 8:00:01Zdeňka Hrdličková