Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Administrátor VZ pro Membránové inovační centrum - 2012

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Administrátor VZ pro Membránové inovační centrum - 2012, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
MemBrain s.r.o.
ID na profilu zadavatele:
P12V00000002 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
240043 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
služby
Datum uveřejnění:
19.6.2012 12:56
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
20.7.2012 10:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Lukáš Hartych  

Předmětem veřejné zakázky je zpracování zadávacích dokumentací a organizace výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění nebo pro zakázky malého rozsahu dle Pravidel pro výběr dodavatelů pro příjemce podpory z OP VaVpI.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Mandátní smlouva Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 19.4.2013 9:49:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

252 500,00 Kč (bez DPH) / 303 000,00 Kč(s DPH) 6.2.2017 18:49:09 Lukáš Hartych