Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Predcházení vzniku BRKO v obci Rataje

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Predcházení vzniku BRKO v obci Rataje, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Rataje
ID na profilu zadavatele:
P19V12345678 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
10.4.2019 15:28
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
23.4.2019 15:00
 
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
 

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení §74 Jiný dokument 10.4.2019 15:48:00 Detaily
Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy Jiný dokument 10.4.2019 15:48:00 Detaily
Příloha č. 5 - Technická specifikace Jiný dokument 10.4.2019 15:48:00 Detaily
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky Jiný dokument 10.4.2019 15:47:00 Detaily
Příloha č. 1 - Cenová nabídka Jiný dokument 10.4.2019 15:46:00 Detaily
Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 10.4.2019 15:43:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 10.4.2019 15:35:01