Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Výstavba chodníku podél komunikace č. II/442 v obci Staré Heřminovy – Lokalita I

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Výstavba chodníku podél komunikace č. II/442 v obci Staré Heřminovy – Lokalita I, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Staré Heřminovy
ID na profilu zadavatele:
P19V10042019 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
10.4.2019 12:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
23.4.2019 11:00
 
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
 

Předmětem stavby je výstavba nových chodníkových těles včetně odvodnění, nového přechodu pro chodce a jeho osvětlení, a to podél silnice II/442 v intravilánu obce Staré Heřminovy, v jeho jižní polovině - dle PD se jedná o Lokalitu I, a to v rozsahu Položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí Přílohy č. 6. Řešená stavba se nachází v tzv. Lokalitě I (součástí projektové dokumentace včetně všech správních rozhodnutí jsou rovněž chodníková tělesa včetně odvodnění, nového přechodu pro chodce a jeho osvětlení v tzv. Lokalitě II, tj. v severní polovině intravilánu obce – tato akce je již v realizaci a není tedy předmětem této zakázky). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci Přílohy č. 6 (Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu). Vzhledem k tomu, že realizace projektu v plném rozsahu je podmíněna přiznáním dotace ze strany poskytovatele dotace (SFDI ČR) jsou v Příloze č. 7 (Etapa č. 1 - Minimální rozsah prací) označeny položky prací (zelenou barvou), které se budou realizovat bez ohledu na to, zda bude zadavateli přiznána výše uvedená dotace. Předpokládaná hodnota těchto prací je 597 700 Kč bez DPH. Důvodem tohoto členění jsou navazující investice správce komunikace na opravách silnice č. II/422.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Rozpočet smlouvy o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 31.5.2019 8:48:00 Detaily
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 31.5.2019 8:47:00 Detaily
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Jiný dokument 30.4.2019 14:58:00 Detaily
Zpráva o otevírání obálek Jiný dokument 30.4.2019 14:57:00 Detaily
Dodatečná informace č. 2 Jiný dokument 16.4.2019 8:54:00 Detaily
Dodatečná informace Jiný dokument 12.4.2019 7:14:00 Detaily
0. Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 11.4.2019 8:13:00 Detaily
Příloha č. 6 - Slepý rozpočet 2 Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.4.2019 12:46:00 Detaily
Příloha č. 6 - Slepý rozpočet Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.4.2019 12:45:00 Detaily
Příloha č. 6 - Stavební povolení Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.4.2019 12:44:00 Detaily
Příloha č. 6 - DSP_SO_02 Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.4.2019 12:41:00 Detaily
Příloha č. 6 - DSP_SO_01_03/E)ZÁSADY ORGAN. VÝSTAVBY Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.4.2019 12:40:00 Detaily
Příloha č. 6 - DSP_SO_01_03/F)DOKLADY/Zápis konzultace SFDI Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.4.2019 12:39:00 Detaily
Příloha č. 6 - DSP_SO_01_03/F)DOKLADY/třetí část Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.4.2019 12:33:00 Detaily
Příloha č. 6 - DSP_SO_01_03/F)DOKLADY/druhá část Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.4.2019 12:29:00 Detaily
Příloha č. 6 - DSP_SO_01_03/F)DOKLADY/první část Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.4.2019 12:26:00 Detaily
Příloha č. 6 - DSP_SO_01_03/B)SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.4.2019 12:25:00 Detaily
Příloha č. 6 - DSP_SO_01_03/C)STAVEBNÍ ČÁST Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.4.2019 12:18:00 Detaily
Příloha č. 6 - DSP_SO_01_03/A) Průvodní zpráva Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.4.2019 12:17:00 Detaily
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.4.2019 12:10:00 Detaily
Příloha č. 2 - ČP Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.4.2019 12:10:00 Detaily
Příloha č. 3 - ČP Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.4.2019 12:10:00 Detaily
Příloha č. 5 - Seznam Poddodavatelů Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.4.2019 12:10:00 Detaily
Příloha č. 4 - Smlouva o dílo Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.4.2019 12:00:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 10.4.2019 12:00:01