Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Komunikace pro pěší mezi městy Litvínov a Meziboří 2. etapa

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Komunikace pro pěší mezi městy Litvínov a Meziboří 2. etapa, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Meziboří
ID na profilu zadavatele:
P19V00082019 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
2.4.2019 11:11
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
23.4.2019 10:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Gabriela Soukupová  

Předmětem plnění veřejné zakázky spolufinancované z prostředků IROP, jsou stavební práce vedoucí k zajištění bezpečnosti pohybu chodců podél stávající vozovky – komunikace III / 2564 vedoucí z Litvínova do Meziboří (úseku objektu SO- 101, SO - 102 a části SO – 103 – staničení 1410 – 0,040 km) včetně osvětleného přechodu pro chodce u staničení 0,080 km dle PD pro provedení stavby zpracované FITOX TEAM s.r.o. z 1/2018 a stavebního povolení ze dne 23.11.2016, č.j. OSÚ/44556/2016/SP. Postup výstavby bude dle harmonogramu postupu prací, který zpracuje dodavatel stavby. V rámci výstavby bude omezen provoz na komunikaci III/2564 a to v blízkosti stavby nebude provedena kompletní uzavírka komunikace. Dopravní značení bude provizorní – svislé dopravní značení. V době výstavby bude možné na komunikaci provádět běžnou údržbu. Projekt je lokalizován do území města Meziboří a Litvínov, okres Most, Ústecký kraj, Česká republika.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 10.7.2019 21:39:00 Detaily
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 1.7.2019 17:06:00 Detaily
Příloha k oznámení zadavatele Jiný dokument 30.4.2019 11:27:00 Detaily
Oznámení zadavatele o výběru dodavatele Jiný dokument 30.4.2019 11:26:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace - dotazy ze dne 12.04.2019 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 15.4.2019 10:54:00 Detaily
Finalizované výkazy výměr Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 11.4.2019 14:27:00 Detaily
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace - dotazy ze dne 10.04.2019 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 11.4.2019 14:27:00 Detaily
Prodloužení lhůty pro podání nabídek Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 10.4.2019 13:17:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace - dotaz ze dne 09.04.2019 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 10.4.2019 13:16:00 Detaily
Konečný výkaz výměr - SO 103 Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 9.4.2019 13:53:00 Detaily
Konečný výkaz výměr - SO 101 Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 9.4.2019 13:52:00 Detaily
Konečný výkaz výměr - SO 102 Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 9.4.2019 13:52:00 Detaily
Konečný výkaz výměr - SO 101- VO Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 9.4.2019 13:51:00 Detaily
PD VO Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 9.4.2019 13:51:00 Detaily
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace - dotazy ze dne 09.04.2019 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 9.4.2019 13:50:00 Detaily
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace - dotazy ze dne 08.04.2019 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 9.4.2019 13:49:00 Detaily
Upravený výkaz výměr Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 8.4.2019 13:08:00 Detaily
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 8.4.2019 13:07:00 Detaily
PD Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 11:15:00 Detaily
Výkaz výměr Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 11:15:00 Detaily
Návrh smlouvy o dílo Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 11:14:00 Detaily
Příloha č. 7 k ZD Kvalifikace dodavatelů Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 11:14:00 Detaily
Přílohy č. 1 až č. 6 k vyplnění Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 11:14:00 Detaily
Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 11:13:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

11 473 136,43 Kč (bez DPH) / 13 882 495,08 Kč(s DPH) 1.7.2019 17:06:23Gabriela Soukupová