Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Rekonstrukce komunikace ul. Potoční

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Rekonstrukce komunikace ul. Potoční, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Meziboří
ID na profilu zadavatele:
P19V00092019 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
2.4.2019 8:45
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
17.4.2019 13:00
 
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
 

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací na zakázce „Rekonstrukce komunikace ul. Potoční“ dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Jan Rusňák – AGROBAU, Projektový ateliér zemědělských a dopravních staveb, 01K/2019 DS. Předmětem Rekonstrukce je oprava stávajících povrchů vozovky komunikace a přilehlých ploch vjezdů k objektům na pozemcích města a výměny silničních svodidel na hraně komunikace a koryta Divokého potoka.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace - dotaz č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 8.4.2019 10:39:00 Detaily
Návrh smlouvy o dílo Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 8:48:00 Detaily
PD + výkaz výměr Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 8:48:00 Detaily
Přílohy k vyplnění Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 8:48:00 Detaily
Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 8:47:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 2.4.2019 8:48:01