Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Rekonstrukce komunikace ul. Potoční

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Rekonstrukce komunikace ul. Potoční, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Meziboří
ID na profilu zadavatele:
P19V00092019 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
2.4.2019 8:45
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
17.4.2019 13:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Gabriela Soukupová  

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací na zakázce „Rekonstrukce komunikace ul. Potoční“ dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Jan Rusňák – AGROBAU, Projektový ateliér zemědělských a dopravních staveb, 01K/2019 DS. Předmětem Rekonstrukce je oprava stávajících povrchů vozovky komunikace a přilehlých ploch vjezdů k objektům na pozemcích města a výměny silničních svodidel na hraně komunikace a koryta Divokého potoka.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 27.5.2019 13:31:00 Detaily
Rozhodnutí zadavatele Jiný dokument 30.4.2019 9:14:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace - dotaz č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 8.4.2019 10:39:00 Detaily
Návrh smlouvy o dílo Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 8:48:00 Detaily
PD + výkaz výměr Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 8:48:00 Detaily
Přílohy k vyplnění Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 8:48:00 Detaily
Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 8:47:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

2 888 500,00 Kč (bez DPH) / 3 495 085,00 Kč(s DPH) 27.5.2019 13:33:42Gabriela Soukupová