Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Parkoviště osobních vozidel - ul. Nad parkem v Meziboří

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Parkoviště osobních vozidel - ul. Nad parkem v Meziboří, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Meziboří
ID na profilu zadavatele:
P19V00052019 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
2.4.2019 7:54
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
17.4.2019 13:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Gabriela Soukupová  

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací na zakázce „Parkoviště osobních vozidel – ul. Nad parkem v Meziboří“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. et. Bc. Jiřím Nedvědem, Prokopa Holého 2007, 434 01 Most, IČ: 22801014, územního rozhodnutí č.j. OSÚ/16808/2018/UR ze dne 04.05.2018 a stavebního povolení č.j. MELT/75733/2018/SP ze dne 19.11.2018. Návrh řeší vybudování nové parkovací plochy na plochách stávající zeleně včetně řešení jejich odvodnění a dále řeší vybudování propojovacího chodníku na stávající příjezdové komunikaci. Parkoviště se navrhuje za účelem zvýšení kapacity odstavných stání v lokalitě. Bude vybudováno 38 parkovacích míst.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 27.5.2019 16:29:00 Detaily
Rozhodnutí zadavatele Jiný dokument 30.4.2019 9:17:00 Detaily
PD Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 8:03:00 Detaily
Výkaz výměr Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 8:03:00 Detaily
Návrh smlouvy o dílo Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 8:02:00 Detaily
Přílohy k vyplnění Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 8:02:00 Detaily
Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 2.4.2019 8:02:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

2 786 557,71 Kč (bez DPH) / 3 371 734,83 Kč(s DPH) 27.5.2019 16:30:50Gabriela Soukupová