Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Nakládání s komunálními odpady v obci Losiná

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Nakládání s komunálními odpady v obci Losiná, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Losiná
ID na profilu zadavatele:
P19V05002019 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
Z2019-010010 
Identifikátor související VZ:
KVAP1F 
Druh řízení:
Otevřené řízení
Druh zakázky:
služby
Datum uveřejnění:
1.4.2019 6:31
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
20.5.2019 11:00
 
Stav řízení
VZ byla zrušena
Identifikace osoby
Věra Lišková  

Předmětem a účelem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady v obci Losiná jako původce komunálního a dalšího odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o odpadech“) ze strany oprávněné osoby dle zákona o odpadech, a to zejména v rozsahu níže specifikovaného plnění, na dobu neurčitou počínaje dnem 1.1.2020 s šestiměsíční výpovědní lhůtou. V podrobnostech viz. zadávací dokumentaci.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Jiný dokument 29.4.2019 9:27:00 Detaily
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Jiný dokument 29.4.2019 9:20:00 Detaily
Příloha č.3 Návrhu smlouvy - seznam koncových zařízení Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 1.4.2019 6:44:00 Detaily
Příloha č.1 Návrhu smlouvy - seznam nádob separ Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 1.4.2019 6:43:00 Detaily
Příloha č.2 Návrhu smlouvy - výkaz výměr Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 1.4.2019 6:43:00 Detaily
Příloha č. 5 ZD-Střet zájmů VZOR Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 1.4.2019 6:42:00 Detaily
Příloha č. 4 ZD-Závazný návrh smlouvy Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 1.4.2019 6:41:00 Detaily
Příloha č. 2 ZD-Prohlášení o kvalifikaci VZOR Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 1.4.2019 6:40:00 Detaily
Příloha č. 3 ZD-Seznam poddodavatelů VZOR Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 1.4.2019 6:40:00 Detaily
Příloha č. 1 ZD-Krycí list nabídky VZOR Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 1.4.2019 6:39:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 1.4.2019 6:37:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 29.4.2019 9:30:18Věra Lišková