Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Čkyně - posílení vodárenské soustavy

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Čkyně - posílení vodárenské soustavy , zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Čkyně
ID na profilu zadavatele:
P19V20190315 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
Z2019-014575 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
15.3.2019 12:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
3.4.2019 9:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Andrea Punčochářová  

Rekonstrukce stávajícího vodojemu, nový vodojem o objemu 200 m3 včetně úpravny vody, propojení se stávajícími přívodními řady, napojení vodárenské soustavy novým vodovodním řadem PE D 160 [délky ca 1000 m], veškeré další práce a činnosti k úplnému dokončení kompletní a funkční stavby.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva k plnění veřejné zakázky Smlouva ( podle § 219 zákona) 10.5.2019 7:30:00 Detaily
Zpráva o veřejné zakázce Písemná zpráva (podle § 217) 10.5.2019 7:30:00 Detaily
Informace - vysvětlení k zadávací dokumentaci č. 01 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 19.3.2019 15:10:00 Detaily
Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 15.3.2019 12:00:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

7 670 733,02 Kč (bez DPH) / 9 281 586,95 Kč(s DPH) 10.5.2019 7:53:17Andrea Punčochářová