Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Doplnění vodovodní sítě v obci Kamenný Most a vybudování 13 nových vodovodních přípojek

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Doplnění vodovodní sítě v obci Kamenný Most a vybudování 13 nových vodovodních přípojek, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Kamenný Most
ID na profilu zadavatele:
P19V03000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
7.3.2019 15:14
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
26.3.2019 12:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
7.3.2019
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
 

Předmětem zakázky je výstavba nových vodovodních řadů v obci Kamenný Most a vybudování 13 nových vodovodních přípojek

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Čestné prohlášení Jiný dokument 7.3.2019 15:14:00 Detaily
Krycí list nabídky Jiný dokument 7.3.2019 15:14:00 Detaily
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 7.3.2019 15:14:00 Detaily
Výkaz výměr - přípojky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 7.3.2019 15:14:00 Detaily
Výkaz výměr - vodovod Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 7.3.2019 15:14:00 Detaily
Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 7.3.2019 15:14:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 7.3.2019 15:14:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 7.3.2019 15:14:02