Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obnova místní komunikace u divadla v Úpici

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Obnova místní komunikace u divadla v Úpici, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Úpice
ID na profilu zadavatele:
P19V00000003 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
6.3.2019 15:01
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
18.3.2019 10:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
7.3.2019
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Bc. Martina Šrejberová  

Předmětem poptávkového řízení jsou stavební práce na obnově místní komunikace v ulici Chelčického v Úpici. Výškové i šířkové uspořádání místní komunikace zústává beze změn. Povrch komunikace bude částečně z asfaltového koberce a částečně z dlažby ze žulových kostek.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 4.4.2019 12:56:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 7.3.2019 10:50:00 Detaily
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 6.3.2019 15:14:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

2 149 459,46 Kč (bez DPH) / 2 600 845,95 Kč(s DPH) 4.4.2019 12:51:29Bc. Martina Šrejberová