Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Sanace suterénní stěny polyfunkčního objektu č.p. 326 - č.p. 335

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Sanace suterénní stěny polyfunkčního objektu č.p. 326 - č.p. 335, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Meziboří
ID na profilu zadavatele:
P19V00012019 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
6.3.2019 12:37
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
21.3.2019 13:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Gabriela Soukupová  

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací na zakázce „Sanace suterénní stěny objektu č.p. 326 – č.p. 335“ dle projektové dokumentace zpracované panem Ing. Jindřichem Janouškem, 2/2018. Tato projektová dokumentace řeší provedení nové svislé hydroizolace obvodové suterénní severovýchodní stěny. Z důvodu možnosti provedení svislé hydroizolace obvodových stěn budou podél těchto stěn provedeny pažené výkopy. Výkopy budou prováděny po úsecích délky cca. 8,0 m. Zároveň budou v tomto prostoru odstraněny veškeré přilehlé konstrukce komunikací. Jedná se o asfaltové chodníky, asfaltovou silniční komunikaci, betonové plochy a betonové zámkové dlažby. Tyto konstrukce budou odstraněny pouze v nezbytně nutném rozsahu pro možnost realizace hydroizolace suterénní stěny a osazení nových sklepních světlíků. Po provedení svislé hydroizolace obvodových stěn budou veškeré komunikace obnoveny v rozsahu dle výkresu nového stavu.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
SoD Smlouva ( podle § 219 zákona) 29.4.2019 10:17:00 Detaily
Sdělení zadavatele k námitce (odvolání) stěžovatele proti zadávacím podmínkám Jiný dokument 9.4.2019 13:01:00 Detaily
Oznámení rozhodnutí zadavatele Jiný dokument 3.4.2019 8:46:00 Detaily
PD Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 6.3.2019 12:53:00 Detaily
Výkaz výměr Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 6.3.2019 12:53:00 Detaily
Návrh smlouvy o dílo Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 6.3.2019 12:50:00 Detaily
Přílohy k vyplnění Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 6.3.2019 12:47:00 Detaily
Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 6.3.2019 12:45:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

2 420 319,57 Kč (bez DPH) / 2 783 367,51 Kč(s DPH) 29.4.2019 10:23:01Gabriela Soukupová