Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

VÝSTAVBA IS PRO RD VRBOVEC SEVEROZÁPAD

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce VÝSTAVBA IS PRO RD VRBOVEC SEVEROZÁPAD, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Vrbovec
ID na profilu zadavatele:
P19V20190001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
Z2019-006500 
Identifikátor související VZ:
2019001 
Druh řízení:
Otevřené řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
25.2.2019 14:30
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
28.3.2019 16:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
25.2.2019
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
 

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projetku s názvem_ VÝSTAVBA IS PRO RD VRBOVEC SEVEROZÁPAD.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 20.5.2019 10:29:00 Detaily
smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 16.5.2019 13:33:00 Detaily
Oznámení o výsledku I. Jiný dokument 16.4.2019 12:25:00 Detaily
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 18.3.2019 10:34:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 28.2.2019 16:20:00 Detaily
Krycí list nabídky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 25.2.2019 14:30:00 Detaily
Návrh smlouvy o dílo Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 25.2.2019 14:30:00 Detaily
Požadavky na elektronickou komunikaci Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 25.2.2019 14:30:00 Detaily
Projektová dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 25.2.2019 14:30:00 Detaily
Seznam poddodavatelů Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 25.2.2019 14:30:00 Detaily
Výkazy výměr Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 25.2.2019 14:30:00 Detaily
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 25.2.2019 14:30:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 25.2.2019 14:30:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 25.2.2019 14:30:01