Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

obec Zlonín – rozšíření mateřské školy

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce obec Zlonín – rozšíření mateřské školy, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Zlonín
ID na profilu zadavatele:
P19V11022019 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
11.2.2019 15:53
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
26.2.2019 15:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Bohuslav Novotný  

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, jejichž součástí je projektová činnost dle předané projektové dokumentace: „Změna stavby mateřské školy č.p. 265 na pozemku s p.č. 408/2, a na p.p.č. st. 327 v k.ú. Zlonín, kterou vypracovala společnost A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, PSČ 337 01, Rokycany, hlavní projektant: Ing. Oldřich Dienstbier, autorizace 0201838.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 20.3.2019 16:16:00 Detaily
Oznámení o výběru dodavatele Jiný dokument 27.2.2019 15:27:00 Detaily
Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 11.2.2019 15:55:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

5 635 633,87 Kč (bez DPH) / nezadána(s DPH) 20.3.2019 16:16:36Bohuslav Novotný