Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

město Velvary - Chodník Za Roudnickou branou – I. a II. část

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce město Velvary - Chodník Za Roudnickou branou – I. a II. část, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Velvary
ID na profilu zadavatele:
P19V31012019 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
31.1.2019 18:35
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
18.2.2019 13:30
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Ing. Radek Moulis  

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle předané projektové dokumentace: „Chodník Za Roudnickou branou – část I“, kterou vypracovala společnost PRINKOM, Ing. Jiří Křepinský, autorizovaný inženýr pro dopravní pozemní stavby, ČKAIT – 0009618.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 8.3.2019 16:59:00 Detaily
Oznámení o výběru dodavatele Jiný dokument 8.3.2019 16:58:00 Detaily
Zpráva o hodnocení nabídek Jiný dokument 8.3.2019 16:57:00 Detaily
Protokol o otevírání nabídek Jiný dokument 8.3.2019 16:56:00 Detaily
Protokol o posouzení kvalifikace Jiný dokument 8.3.2019 16:56:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 13.2.2019 10:02:00 Detaily
Výzva k účasti v zadávacím řízení - zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 31.1.2019 18:38:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

1 170 617,10 Kč (bez DPH) / nezadána(s DPH) 8.3.2019 16:55:47Ing. Radek Moulis