Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Přístavba ZŠ Katov – učebny a MŠ

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Přístavba ZŠ Katov – učebny a MŠ , zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Katov
ID na profilu zadavatele:
P19V30012019 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
30.1.2019 15:06
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
11.3.2019 14:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
30.1.2019
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
Ing. Mgr. Miloslav Pašek  

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Přístavba ZŠ Katov – učebny a MŠ“ spočívající v dokončení 1. nadzemního podlaží přístavby ZŠ Katov, ve kterém se budou nacházet 2 nové učebny a mateřská školka. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem „Přístavba základní školy, Katov“ vypracované v prosinci 2016 Ing. Janem Němcem - Honestav - Projekce pozemních staveb, Ondrouškova 866/20, 635 00 Brno-Bystrc, IČ: 04394216 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávacích podmínek „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že vzhledem k tomu, že předmětem realizace této veřejné zakázky je pouze část projektu, může příloha č. 5 obsahovat dodávky, služby a stavební práce, které nejsou součástí této veřejné zakázky, předmět veřejné zakázky je vymezen přílohou č. 2 zadávací dokumentace. ZADAVATEL UPOZORŇUJE, ŽE VEŠKERÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE VČETNĚ PODÁNÍ ELEKTRONICKÝCH NABÍDEK BUDE K TÉTO ZAKÁZCE PROBÍHAT NA ADRESE https://zakazky.rpa.cz/profile_display_748.html

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Zpráva o hodnocení nabídek Jiný dokument 1.4.2019 9:53:00 Detaily
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Jiný dokument 28.3.2019 13:31:00 Detaily
Příloha č. 1 SVZD č. 1 - Příloha č. 2 - Výkaz výměr ve znění SVZD č. 1 Jiný dokument 14.2.2019 15:26:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 14.2.2019 15:25:00 Detaily
Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 30.1.2019 15:18:00 Detaily
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 30.1.2019 15:18:00 Detaily
Příloha č. 5 Projektová dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 30.1.2019 15:17:00 Detaily
Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 30.1.2019 15:16:00 Detaily
Příloha č. 2 Výkaz výměr Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 30.1.2019 15:16:00 Detaily
Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 30.1.2019 15:16:00 Detaily
Příloha č. 4 Krycí list nabídky dodavatele Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 30.1.2019 15:16:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 30.1.2019 15:16:00 Detaily
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 30.1.2019 15:15:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 14.2.2019 15:37:48Ing. Mgr. Miloslav Pašek