Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Chodníky podél silnice III/3898 v obci Horní Loučky (Etapa 1-3)

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Chodníky podél silnice III/3898 v obci Horní Loučky (Etapa 1-3), zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Horní Loučky
ID na profilu zadavatele:
P18V00000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
29.11.2018 23:55
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
11.12.2018 10:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
29.11.2018
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Mgr. Barbora Dufková  

Předmětem stavebních prací je realizace zakázky Chodníky podél silnice III/3898 v obci Horní Loučky (Etapa 1-3). Rozsah stavebních prací je stanoven projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno, autorizace ČKAIT 1000002, obor Dopravní stavby, IČ 13372319. Akce řeší dílčí část projektu Chodníky podél silnice III/3898 v obci Horní Loučky. Technický rozsah VZMR definuje Zadávací dokumentace, Dokumentace pro podání nabídky Část 3: Technické podmínky – projektová dokumentace, položkový rozpočet „slepý“, složka „HL-Chodníky-PD-Etapa-1-3“. VZMR je rozdělena na tři etapy. Věcný obsah a rozsah každé etapy vymezuje samostatný slepý položkový rozpočet. Součástí předmětem plnění je zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nosiči.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
HL-Chodniky-SOD Smlouva ( podle § 219 zákona) 23.1.2019 21:49:00 Detaily
HL-Chodniky-OVD Jiný dokument 15.12.2018 11:45:00 Detaily
HL-Chodniky-Zadavaci_dokumentace Jiný dokument 30.11.2018 1:24:00 Detaily
HL-Chodniky-ZD-VPN Jiný dokument 29.11.2018 23:55:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

1 341 421,03 Kč (bez DPH) / 1 623 119,45 Kč(s DPH) 23.1.2019 21:52:16Mgr. Barbora Dufková