Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Stavební úpravy stanice HZS v Řevnicích

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Stavební úpravy stanice HZS v Řevnicích, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Řevnice
ID na profilu zadavatele:
P18V00000013 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
27.11.2018 15:07
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
14.12.2018 10:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
27.11.2018
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Jan Kadlec  

Předmětem veřejné zakázky je provedení částečné rekonstrukce budovy HZS Řevnice, ul. Čs. Armády 174. Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu technických požadavků a nároků uvedených v projektové dokumentaci a zahrnuje rekonstrukci hygienického zázemí a zásahové šatny, rekonstrukci elektroinstalace a opravu části zastřešení.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Příloha č.2 SOD - harmonogram Jiný dokument 24.1.2019 15:53:00 Detaily
Příloha č. 1 SOD - Krycí list rozpočtu Jiný dokument 24.1.2019 15:52:00 Detaily
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 22.1.2019 12:02:00 Detaily
Oznámení a rozhodnutí o vítězi Jiný dokument 21.12.2018 10:24:00 Detaily
Projektová dokumentace a slepý rozpočet Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 27.11.2018 15:13:00 Detaily
Přílohy textové části ZD Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 27.11.2018 15:12:00 Detaily
Textová část ZD Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 27.11.2018 15:11:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

279 400,51 Kč (bez DPH) / 3 380 740,62 Kč(s DPH) 22.1.2019 12:10:29Jan Kadlec