Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Venkovní učebna – Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Venkovní učebna – Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017
ID na profilu zadavatele:
P18V26102018 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
29.10.2018 14:56
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
29.11.2018 14:56
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
 

zhotovení stavby „Venkovní učebny“ dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, poskytnutí dalších souvisejících činností, tj. zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, zajištění dodávky, montáže a zprovoznění příslušných technologií a součástí díla, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, vyhotovení dokumentace skutečného provedení

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 29.10.2018 15:02:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

1 654 745,00 Kč (bez DPH) / nezadána(s DPH) 29.10.2018 15:02:02