Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Mirotice
ID na profilu zadavatele:
P18V01082018 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
Z2018-026383 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Otevřené řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
1.8.2018 10:49
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
5.9.2018 9:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
1.8.2018
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
 

Předmětem plnění díla je výstavba kanalizace, ČOV a rekonstrukce částí stávajících vodovodních řadů v intravilánu města Mirotice. Návrh kanalizace vyplývá z konfigurace okolního terénu, charakteru obytné zástavby a požadavku na, pokud možno gravitační odkanalizování zájmového území. Navrženo je odkanalizování oddílnou, převážně gravitační, splaškovou kanalizací z celé místní části města Mirotic. Z důvodu nevhodných terénních a sklonových poměrů budou odpadní vody přiváděny na šest čerpacích stanic (ČS), které budou odpadní vody přečerpávat do výše ležících úseků gravitační kanalizace. ČOV je navržena jako dvoulinková aktivační, umístěná ve zděném objektu s kapacitou 2000 EO. Z ČOV jsou přečištěné odpadní vody vypouštěny zpět do recipientu - vodního toku Lomnice. Rekonstrukce vodovodních řadů se týká stávajících, provozně technicky nevyhovujících potrubí.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Dodatečná informace č. 5 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 21.9.2018 11:43:00 Detaily
Dodatečná informace č.4 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 28.8.2018 8:45:00 Detaily
Dodatečná informace č. 3 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 20.8.2018 14:59:00 Detaily
Dodatečná informace č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 15.8.2018 8:13:00 Detaily
Dodatečná informace č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 8.8.2018 16:50:00 Detaily
Zadávací dokumentace_přílohy Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 1.8.2018 11:03:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 1.8.2018 11:01:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 1.8.2018 11:00:01