Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Přístroj na měření zeta-potenciálu II.

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Přístroj na měření zeta-potenciálu II., zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
MemBrain s.r.o.
ID na profilu zadavatele:
P13V00000017 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
350717 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
18.3.2013 10:52
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
5.4.2013 13:30
 
Stav řízení
VZ byla zrušena
Identifikace osoby
Lukáš Hartych  

Předmětem zakázky je dodávka a instalace přístroje pro měření velikostí částic a zeta potenciálu vybavený s příslušenstvím dle technické specifikace. Zakázka zahrnuje: Dodávku analyzátoru pro měření velikostí částic, molární hmotnosti a zeta potenciálu. PC s instalovaným operačním systémem a softwarem určeným k ovládání analyzátoru a k vyhodnocení dat. Automatický titrátor kompatibilní s analyzátorem a jeho softwarem. Instalaci v místě realizace projektu včetně zkušebního měření. Zaškolení alespoň 2 pracovníků zadavatele pro obsluhu přístroje nejpozději následující den po instalaci. Návod k obsluze v českém a anglickém jazyce, ostatní dokumentace může být v českém nebo anglickém jazyce. Sadu standarů ke kalibraci a ověření funkčnosti. Zařízení musí odpovídat směrnicím a normám EU a být ve shodě s předpisem CE.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 6.2.2017 18:55:45 Lukáš Hartych