Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

ČOV LIŠOV - obnova vystrojení dosazovacích nádrží

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce ČOV LIŠOV - obnova vystrojení dosazovacích nádrží, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P18V00000003 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
Z2018-026618 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
8.6.2018 9:31
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
26.6.2018 10:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem zakázky je obnova dosazovacích nádrží. Dodávka a stavební práce budou probíhat výlučně ve stávajícím oploceném areálu ČOV.Veškeré technikcé požadavky jsou specifikovány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 2.8.2018 13:13:00 Detaily
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 2.8.2018 13:10:00 Detaily
Oznámení o výběru Jiný dokument 2.7.2018 18:30:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 8.6.2018 9:41:00 Detaily
Návrh SoD Jiný dokument 8.6.2018 9:31:00 Detaily
Přílohy k ZD Jiný dokument 8.6.2018 9:31:00 Detaily
Projektová dokumentace + VV Jiný dokument 8.6.2018 9:31:00 Detaily
Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 8.6.2018 9:31:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

2 635 396,00 Kč (bez DPH) / 3 188 829,00 Kč(s DPH) 2.8.2018 13:13:16Jiří Švec