Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Provozní hala technických služeb

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Provozní hala technických služeb, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Rudolfov
ID na profilu zadavatele:
P18V00000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
4.6.2018 9:37
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
21.6.2018 13:30
 
Zahájení zadávacího řízení:
4.6.2018
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Zuzana Vyžrálková Vegešová  

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 29.8.2018 14:22:00 Detaily
smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 29.8.2018 14:22:00 Detaily
oznámení o výběru dodavatele Jiný dokument 10.7.2018 7:54:00 Detaily
přílohy zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 4.6.2018 9:39:00 Detaily
projektová dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 4.6.2018 9:39:00 Detaily
soupis stavebních prací a dodávek, soupis ostatních a vedlejších nákladů Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 4.6.2018 9:39:00 Detaily
výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 4.6.2018 9:38:00 Detaily
zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 4.6.2018 9:38:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

11 486 088,38 Kč (bez DPH) / 13 898 166,94 Kč(s DPH) 29.8.2018 14:28:03Zuzana Vyžrálková Vegešová