Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

„ČOV LIŠOV - obnova vystrojení dosazovacích nádrží“

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce „ČOV LIŠOV - obnova vystrojení dosazovacích nádrží“, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P18V00000003 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
Z2018-018322 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
10.5.2018 10:40
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
28.5.2018 10:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
10.5.2018
Stav řízení
VZ byla zrušena
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem zakázky je obnova dvou dosazovacích nádrží. Dodávka a stavební práce budou probíhat výlučně ve stávajícím oploceném areálu ČOV. Veškeré technické požadavky jsou specifikovány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 6.6.2018 12:16:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 4.6.2018 13:19:00 Detaily
Rozhodnutí o zrušení ZŘ Jiný dokument 31.5.2018 9:05:00 Detaily
Rozhodnutí o vyloučení KUNST Jiný dokument 31.5.2018 9:04:00 Detaily
Rozhodnutí o vyloučení - K&K Technology Jiný dokument 31.5.2018 9:01:00 Detaily
Rozhodnutí o vyloučení - ČEVAK Jiný dokument 31.5.2018 8:55:00 Detaily
Příloha - Dodatečné informace 1 - Dosazovací nádrže - výkres Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 18.5.2018 15:33:00 Detaily
Dodatečné informace č 1 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 18.5.2018 15:32:00 Detaily
Návrh SoD Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.5.2018 10:40:00 Detaily
PD + VV Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.5.2018 10:40:00 Detaily
Přílohy k ZD Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.5.2018 10:40:00 Detaily
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 10.5.2018 10:40:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.5.2018 10:40:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 6.6.2018 12:17:33Jiří Švec