Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Modernizace a výměna výtahů v BD Přadlácká 10 a 10a v Brně

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Modernizace a výměna výtahů v BD Přadlácká 10 a 10a v Brně, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Statutární město Brno, městská část Brno-sever
ID na profilu zadavatele:
P18V00011263 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
9.5.2018 15:25
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
30.5.2018 12:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
9.5.2018
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Mgr. Radim Chuděj  

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Dodatek č. 1 k SoD Smlouva ( podle § 219 zákona) 12.10.2018 11:00:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 8.8.2018 12:02:00 Detaily
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 8.8.2018 7:52:00 Detaily
Rozhodnutí o výběru dodavatele Jiný dokument 10.7.2018 11:56:00 Detaily
Písemná zpráva o hodnocení nabídek Jiný dokument 10.7.2018 11:53:00 Detaily
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele Jiný dokument 10.7.2018 11:52:00 Detaily
Rozhodnutí o vyloučení Jiný dokument 18.6.2018 16:14:00 Detaily
Elektronická část ZD III. Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 9.5.2018 15:30:00 Detaily
Elektronická část ZD II. Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 9.5.2018 15:29:00 Detaily
Elektronická část ZD I. Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 9.5.2018 15:28:00 Detaily
Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 9.5.2018 15:27:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

2 270 332,40 Kč (bez DPH) / 2 610 882,00 Kč(s DPH) 8.8.2018 8:24:16Mgr. Radim Chuděj