Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Oprava polní cesty - obec Hudlice

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Oprava polní cesty - obec Hudlice, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Hudlice
ID na profilu zadavatele:
P18V20180417 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
17.4.2018 16:03
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
27.2.2018 8:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Pavel Hubený  

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla dle předaného výkazu výměr a projektové dokumentace: „Oprava polní cesty od silnice III/2366 po Lísek“, kterou vypracovala společnost Spektra, spol. s.r.o., V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun 2, IČ: 18598897.“ Polní cesta je umístěna v severovýchodní části území obce Hudlice směrem k osadě Lísek, která je součástí území obce Hudlice. Realizace projektu bude probíhat na pozemcích p.č. 2481/1 a p.č. 2375/2. Oba tyto pozemky se nacházejí na katastrálním území obce Hudlice. Číslo katastrálního území je 649252. Záměrem opravy polní cesty bude odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm v množství 375 m2, recyklace podkladu za studena 3890 m2 a položení nového asfaltového betonu v rozsahu 7440 m2. Na novou vrstvu asfaltového betonu bude nanesen živičný postřik s dvojitým nátěrem silniční emulze v rozsahu 7440 m2. Záměrem realizace opravy polní cesty je také zpevnění krajnic štěrkodrtí. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této zakázky rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Dodavatel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla (zajištění uzávěrek a značení objížděk).

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 17.4.2018 16:06:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

3 538 106,08 Kč (bez DPH) / 4 281 108,36 Kč(s DPH) 20.9.2018 10:12:54Pavel Hubený